×
100%

Druhá světová válka nad českým územím

Focke-Wulf Fw 190s of Jagdgeschwader 6 in WWII Final OperationsDiskuzní fórumUkázky některých stránek.

Focke-Wulf Fw 190s of Jagdgeschwader 6 in WWII Final Operations

Jaroslav Farkaš, Aleš Janda, Tomáš Poruba

Další z publikací o historii Luftwaffe nad českým územím se věnuje závěrečným dnům války z pohledu stíhací JG 6. Jednotka operující z letišť na severu Čech se zapojila do obranných bojů proti sovětské berlínské operaci. V této publikaci se (poprvé v našich pracích) pokusíme o podrobnější rekonstrukce leteckých operací obou protivníků v jednotlivých dnech střetu, primárně se zaměříme na nasazení stíhací JG 6. Ve druhé polovině studie navážeme informacemi o používané technice, zacílenými tentokráte na typ Fw 190A a D. Již tradičně představíme podrobnější rozbor několika vybraných strojů jednotky, včetně jejich osudů a zbarvení.
Text je doprovázen přehledovými tabulkami, originálními dokumenty a několika mapkami.
datum vydánístranfotografiíbarevných bokorysůjazykvazba
202422819822 letadelanglickýbrožovaná

ISBN: 978-80-907049-8-5

Příklady strojů zpracovaných v publikaci

Fw 190A-9(/R11 ?), “žlutá 1”

Fw 190A-9(/R11 ?), „žlutá 1“, W.Nr. 980571, 3./JG 6, Reichenberg (Liberec)

Fw 190D-9, “modrá 6”

Fw 190D-9, „modrá 6“, ex-8./JG 6, Kummer (Hradčany)

Kampfgeschwader (Jagd) units over the Czech Territory (set)

Kampfgeschwader (Jagd) units over the Czech Territory (set)

David E. Brown, Aleš Janda, Tomáš Poruba, Jan Vladař

Série tří samostatných publikací zaměřených na historii jednotek Kampf­ge­schwa­der (Jagd) za zvýhodněnou cenu.
V sérii jsou zahrnuty tyto tituly:

datum vydánístranfotografiíbarevných bokorysůjazykvazba
2021
2017
2021
180
196
184
300
150
250
11 letadel
16 letadel
38 letadel
anglickýbrožovaná
Messerschmitt Bf 109s & Other Aircraft of I./EKG(J)Diskuzní fórumČeský text této publikace ve formátu PDF.Ukáže/schová opravy a doplněníUkázky některých stránek.

Messerschmitt Bf 109s & Other Aircraft of I./EKG(J)

Tomáš Poruba, Jan Vladař

Od podzimu roku 1944 probíhala v Luftwaffe operace, jejímž cílem bylo zvýšit počet nedostatkových stíhacích pilotů přecvičením pilotů bombardovacích strojů. Tato transformace a výcvik pilotů byla popsána v publikacích „Messerschmitt Me 262s of KG & KG(J) units“„Messerschmitt Bf 109s of KG(J) 6“. Tato studie se zabývá historií jednotky I./EKG(J), která měla průběžně doplňovat personální stavy jednotek KG(J) a nahrazovat očekávané ztráty a jejíž činnost je z velké části spojena s Protektorátem Čechy a Morava. Titul tak rozšiřuje řadu publikací k tomuto tématu na trilogii.
Jak je v naší řadě „Luftwaffe over Czech Territory – 1945“ obvyklé, historický popis událostí je doprovázen dobovými dokumenty, tabulkami, čb. i barevnými fotografiemi a popisem celkem 38 strojů, z toho 28 Messerschmittů Bf 109, 5 Focke-Wulfů Fw 190 a 5 Arad Ar 96B.
datum vydánístranfotografiíbarevných bokorysůjazykvazba
202118425038 letadelanglickýbrožovaná

ISBN: 978-80-907049-3-0

Příklady strojů zpracovaných v publikaci

Bf 109G-6/U4, „černá 29“

Bf 109G-6/U4, „černá 29“ ze stavu 2./EKG(J) (později 18./EJG 2) prošel opravou v podniku Brinker Eisenwerk, Max. H. Müller ve Wunstorfu a byl v květnu 1945 zanechán v Plzni.

Arado Ar 96B-1, W.Nr. 4535

Arado Ar 96B-1, W.Nr. 4535, původně náležející do stavu 20./EJG 2 (ex- 4./EKG(J)), nalezené po ukončení války v hangáru plzeňského letiště. S českým územím jej pojí nejen místo nálezu, neboť bylo v roce 1942 vyrobeno v letňanské Avii.

Opravy 1. vydání

strana 8, mapa

Chybějící pozice základen útvaru KG(J) 27 (jižně od protektorátu Čechy a Morava). Kompletní mapa je níže.

kompletní mapa

strana 74, sloupec 1, odstavec 3, věta 2

Chybně

Should the number indeed be W.Nr. 200461, then the plane was a Bf 109G-8/R5* manufactured by WNF plant in August 1944.

Správně

Should the number indeed be W.Nr. 201461, then the plane was a Bf 109G-8/R5* manufactured by WNF plant in August 1944.

Messerschmitt Bf 109s of KG(J) 6Diskuzní fórumČeský text této publikace ve formátu PDF.Ukázky některých stránek.
vyprodáno

Messerschmitt Bf 109s of KG(J) 6

Tomáš Poruba, Jan Vladař

Zavádění Me 262 do výzbroje Luftwaffe a řešení potíží s tím spojených, zejména nedostatek zkušených stíhacích pilotů, vedlo k unikátnímu projektu přeškolení pilotů zrušených Kampfgeschwader na stíhací piloty proudových strojů. V publikaci „Messerschmitt Me 262s of KG & KG(J) Units“ jsme se zabývali především koncem tohoto procesu, tj. stroji Me 262, na kterých se přeškolení piloti dostali do boje.
Tato publikace se věnuje historickému pozadí přeměny bombardovacích eskader na stíhací útvary se zaměřením na KG 6 a KG(J) 6 a jejímu působení v Protektorátu Čechy a Morava. Historickou část doplňuje detailní popis šestnácti Bf 106G-6, G-10 a K-4 používaných jednotkou.
datum vydánístranfotografiíbarevných bokorysůjazykvazba
201719615016 letadelanglickýbrožovaná

ISBN: 978-80-907049-0-9

Messerschmitt Me 262 production & Arado Ar 234’s final operationsDiskuzní fórumČeský text této publikace ve formátu PDF.Ukáže/schová opravy a doplněníUkázky některých stránek.
vyprodáno

Messerschmitt Me 262 production & Arado Ar 234’s final operations

David E. Brown, Tomáš Poruba, Jan Vladař

Publikace tematicky rozšiřuje naši předchozí studii „Messerschmitt Me 262s of KG & KG(J) units“ o další informace týkající se Messerschmittu Me 262 a obecně německých proudových strojů nad českým územím. Zachovány jsou typické rysy této řady, tzn. historická část doplněná o podrobné studie konkrétních strojů.
Text je doprovázen téměř 220 fotografiemi, přehledovými tabulkami a originálními dokumenty tak, jak je v našich studiích obvyklé.
datum vydánístranfotografiíbarevných bokorysůjazykvazba
201215022015 letadelanglickýbrožovaná

Oprava kapitoly:

„Messerschmitt Me 262s of KG and KG(J) units, II. Fighter umbrella over Me 262 airfields in Bohemia“, str. 146–156

Část:

„Bf 109K-4, „Red 7“, W.Nr. 331???; 10./JG 27, Prague-Kbely“, str. 152

V uvedené kapitole jsme podrobně popisovali Bf 109K-4 ze stavu JG 27 zanechaný na letišti v Praze-Kbelích (ne v Praze-Letňanech, jak je chybně uvedeno v textu). V následujícím textu přinášíme opravy popisu stroje založené na reakcích čtenářů naší studie.

Na základě osobních rozhovorů s nadšenci se zájmem o historii letiště Praha-Kbely, kteří měli to štěstí osobně se setkat s pamětníky té doby, můžeme prohlásit, že označení tohoto letounu bylo „modrá 7“. Pocházel proto ze 12./JG 27, která používala modrou barvu pro označování svých letadel. Správný název kapitoly pak zní: „Bf 109K-4, „Blue 7“, W.Nr. 331???; 12./JG 27, Prague-Kbely“.

Pamětníci května 1945 na kbelském letišti s určitostí hovořili pouze o dvou poměrně zachovalých Stodevítkách na letišti – „žluté 7“ a „modré 7“. „Žlutá 7“ byl nepochybně Bf 109G-10/R6 ze III./JG 300 (viz Messerschmitt Bf 109s of JG 52 in Deutsch Brod, JaPo, str. 52), jejíž kresbu také přikládáme. „Modrá 7“ pak zůstala na jižním okraji letiště, naproti charakteristickým hangárům a vodárenské věži.

Podle našeho dnešního názoru na zbarvování Bf 109K úvodních sérií předpokládáme, že horní plochy kryla dvojice odstínů RLM 74/75. Vzhledem k tomu, že RLM 83 byl ve skutečnosti odstín tmavě modrý (pro námořní letadla), nemohl být použit pro zbarvování denních stíhaček. RLM 83 „Dunkelgrün“ neexistovala a šlo s největší pravděpodobností o starší RLM 74, v originále nazvanou „Grün-Grau“.

Uvedené změny jsou promítnuty do nové kresby stroje.

Za zprostředkování vzpomínek pamětníků a upozornění na nesrovnalosti v našich textech bychom chtěli poděkovat panu Miloslavu Hrabáňovi ze Kbel.

modrá 7 žlutá 7
Messerschmitt Me 262s of KG & KG(J) unitsDiskuzní fórumČeský text této publikace ve formátu PDF.Ukázky některých stránek.Ukázky některých stránek.

Messerschmitt Me 262s of KG & KG(J) units

David E. Brown, Aleš Janda, Tomáš Poruba, Jan Vladař

Třetí titul naší řady „Luftwaffe over Czech territory 1945“ se zabývá pokusem Luftwaffe výrazně navýšit počet pilotů tryskových strojů výcvikem bombardovacích pilotů na stíhací. Pod vedením Dietricha Peltze byl vytvořen IX.Fliegerkorps(J) a několik jednotek KG transformováno do KG(J). Z nich se však stala operační pouze KG(J) 54, která se v dubnu 1945 přesunula do Prahy a zúčastnila se spolu s JG 7 a částí KG(J) 6 posledních bojových akcí nad Čechami, Německem a Prahou.
Jiným případem je KG 51, která byla regulérní bombardovací jednotkou, která s Me 262 operačně létala již na konci roku 1944. Na konci dubna 1945 přeletělo několik jejích strojů do Prahy a zúčastnila se zde spolu s ostatními útvary posledních bojů.
Zvláštní kapitola je věnována výrobě Me 262B.
Kniha obsahuje studie kamufláží jedenácti strojů od KG(J) 6, KG(J) 54 a KG 51, které se zúčastnily akcí nad Čechami, včetně dvou Me 262B. Text je doprovázen téměř 300 fotografiemi, desítkami originálních dokumentů a přehledovými tabulkami.
datum vydánístranfotografiíbarevných bokorysůjazykvazba
2010, 202118030011 letadelanglickýbrožovaná

ISBN: 978-80-907049-2-3

Messerschmitt Bf 109G-10/U4 Production & Operational ServiceDiskuzní fórumČeský text této publikace ve formátu PDF.
vyprodáno

Messerschmitt Bf 109G-10/U4
Production & Operational Service

Aleš Janda, Tomáš Poruba

Druhý díl speciální série „Lutwaffe Over Czech Territory 1945“. Jeden z hlavních výrobců Messserschmittu Bf 109, Wiener Neustädter Flugzeugwerke a zejména jeho pobočný závod Diana, umístěný v železničních tunelech u Tišnova, vyráběl a dodával známou stíhačku Bf 109 ve variantě G-10/U4 téměř do posledních dnů 2. světové války. Publikace přináší technický popis uvedené varianty, údaje o organizaci výroby v továrně Diana, záletech nových strojů na území Protektorátu a o jejich službě u bojových jednotek i nad českým a slovenským územím. Text doprovází množství fotografií a několik barevných kamuflážních schemat strojů ze stavu ex-II./JG 51, II./JG 52, ex-I./JG 53, 101.vadaszezred a Jagdstaffel ROA, z toho 6 strojů je detailně popsáno na čtyřpohledových výkresech.
datum vydánístranfotografiíbarevných bokorysůjazykvazba
2004801158anglickýbrožovaná
Messerschmitt Bf 109s of JG 52 in Deutsch BrodDiskuzní fórumČeský text této publikace ve formátu PDF.Opravný soubor s doplňujícími informacemi ve formátu PDF.
vyprodáno

Messerschmitt Bf 109s of JG 52 in Deutsch Brod

Aleš Janda, Tomáš Poruba

První díl speciální série „Lutwaffe Over Czech Territory 1945“. Podrobný popis letounů Bf 109 používaných v rámci JG 52 na letišti v Německém Brodě během posledních dní druhé světové války. Publikace obsahuje kromě textové části a černobílých fotografií, také podrobnou studii kamufláží šesti různých letounů Bf 109G a K doplněnou barevnými bokorysy. Vhodné jak pro modeláře, tak pro všechny, kteří se zajímají o Messerschmitty Bf 109 z JG 52.
datum vydánístranfotografiíbarevných bokorysůjazykvazba
200456616anglickýbrožovaná
Luftwaffe Over Czech Territory 1945Diskuzní fórum
vyprodáno

Luftwaffe Over Czech Territory 1945

Jiří Rajlich, Stanislav Kokoška, Aleš Janda

Titul „Luftwaffe over Czech Territory 1945“ svým historickým zaměřením vybočuje z naší produkce titulů monografického charakteru. Publikace se zabývá činností Luftwaffe nad územím Čech a Moravy v období leden–květen 1945, tedy obdobím, kdy v našem prostoru operovaly prvoliniové letecké útvary. Text je doplněn rozsáhlou přílohou přehledů jednotlivých útvarů a jejich ztrát v uvedeném období a zejména cca 500 fotografiemi letecké techniky.
datum vydánístranfotografiíbarevných bokorysůjazykvazba
2001263489anglický, českýpevná